Eclit Co-CEO’su Hâkim İnce ile Yönetilen BT Hizmetleri Hakkında Konuştuk

by Aybike Güzel
0 comment

Eclit Co-CEO’su Hükümran İnce, yönetilen BT hizmetleri hakkındaki sorularımızı yanıtladı.

Sunduğumuz yönetilen BT hizmetlerimizle şirketlere güvenlik düzeyi yüksek olan ve milletlerarası standartları çarçabuk karşılayan bir altyapıya sahip olma ve bu sayede regülasyonlarla uyumlu çalışma imkânı sağlıyoruz. BT sistemlerini yönetmek için gerekli kaynağı bulmak, elde tutmak ve verimlilik sağlamak bilhassa de günümüzde epeyce güç olabiliyor. Ayrıyeten en son yeniliklere, regülasyonlara ve son derece yüksek bir süratle gelişen siber güvenlik tehditlerine ayak uydurmak da mümkün olmayabiliyor. Bu uygulama yoğunluğu ve karmaşası içinde tüm sistemleri çalışır durumda tutmak ve iş kesintilerinin önüne geçmek için sık, sistemli ve proaktif bakım gerekiyor. Değişim sürecinde olan işletmede uygulamaların da her an şimdiki tutularak yeni iş muhtaçlıklarını gidermeye yardımcı olması da çok değerli. Tecrübemizden güç alarak kurguladığımız yalın süreçler ve sunduğumuz uçtan uca tahlillerimiz sayesinde müşterilerimiz, altyapılarının inançta olduğunu bilerek dijital dönüşüme ve işlerini büyütmeye odaklanabiliyor. Ayrıyeten esnek modellerimiz sayesinde kullandıkları kadar ödeme fırsatıyla kaynaklarını daha verimli bir halde yönetebiliyor. Müşterilerimiz Eclit Bulut’u kullanarak eskiyen BT altyapılarına yatırım yapmak zorunda kalmadan her vakit en son teknolojiye sahip oluyor. Sunduğumuz kullanıma hazır ve emniyetli tahliller sayesinde rekabet avantajlarına sahip olurken, dijital dönüşüm seyahatlerinde da hızlanıyorlar.

İşgücü piyasasındaki global rekabet sebebiyle ehil BT insan kaynağına erişim zorlaşıyor ve her BT uzmanlığını kurum içinde barındırmak için gereken maliyetler artıyor. Öbür taraftan yatırım ve sahip olma maliyetleri de günden güne yükseliyor. Natürel farklı platformların mevcut sistemlerle ve birbirleriyle problemsiz ve yasal yükümlülüklerle uyumlu çalışması da şirketlerin unutmaması gereken öteki bir husus.

Eclit olarak biz değişen gereksinimlere nazaran müşterilerimizin sistemlerini uzman grubumuzla tasarlıyor, 7/24 yönetiyor ve dayanak veriyoruz. Bu sırada Kullandıkça Öde ve Büyüdükçe Öde modelleriyle yüzde 70’e varan maliyet avantajının yanı sıra BT sistemlerine ek olarak finansal süreçleri de yalınlaştırıyoruz. Müşterilerimize yeni tahlilleri süratli devreye alma, uzaktan izleme ve kapasite takibiyle meselesiz geçiş ve idare imkanları sağladığımız üzere, Eclit Cloud üzerindeki datalarını en üst seviye güvenlik düzeyinde barındırıyor ve on-prem düzeyinde performans sağlıyoruz.


Eclit Co-CEO’su Hükümran İnce

Başta üretim, perakende, hizmet ve sıhhat olmak üzere birçok farklı kesimden müşterilerimiz var. Sunduğumuz hizmetler dalından bağımsız olarak şirketlere birçok avantaj sağlıyor ve bu da iş geliştirme alanlarında bize büyük esneklik sağlıyor.

Son devirde uzman insan kaynağına erişimdeki sorunların artmasından ve yükselen yatırım maliyetlerinden bahsetmiştim. Bu üzere durumlar bilhassa BT hizmetlerinde şirketlerin belirli uzmanlıklar için dış kaynak kullanımını benimsemesini sağladı. Dış kaynak kullanımı, farklı uzmanlıklara ve yetkinliklere çok daha uygun maliyetlere ulaşım sağladığı için şirketlere büyük artılar sunuyor.

Proaktif ağ ve güvenlik idaresi hizmetlerimiz sayesinde şirketlerin şimdiki, muteber ve uygulamalarını en yeterli formda destekleyen bir yapıya sahip olmasını ve bu yapının sürekliliğini sağlamasını mümkün kılıyoruz. Ağ ve Güvenlik İdaresi hizmetimizle de işletmelerin ağ aygıtlarını 7/24 izliyoruz. Bu süreçte periyodik güncellemelerini gerçekleştiriyor, konfigürasyonların ve değişikliklerin de idaresini üstleniyoruz. Aylık operasyonel raporlama ve güzelleştirme tekliflerimizin yanı sıra çözülemeyen sorunlarda ve donanım arızalarında işletme ismine üreticiyle bağlantısı kuruyoruz ve süreci takip ediyoruz. Müşteriler açısından baktığımızda onlar da ağ ve güvenlik altyapılarının operasyonel yükünden kurtuluyor ve sistemlerde oluşabilecek sıkıntılar daha gerçekleşmeden ortadan kalkıyor.

Günümüzde dataların saklanması ve güvenliği her zamankinden çok daha değerli. Yalnızca şirketlerin yasal sorumlulukları açısından değil, hizmet sundukları müşteriler ile itimat alakası kurabilmeleri için de çok kritik kıymete sahip. Datayı daha âlâ kullanarak daha verimli ve düzgün iş sonuçları yaratmak da her an gündemde. Hasebiyle bu bilgilerin güvenliği için çok kıymetli olan siber güvenlik alanındaki gelişmeleri takip ediyor, bu gelişmeleri eser ve sistemlerimize anlık olarak yansıtıyoruz. Birlikte çalıştığımız şirketler için tüm hizmetlerimizde olduğu üzere onların yerine araştırıyor, tasarlıyor ve yönetiyoruz.

Maliyeti ve riski azaltırken karlılığı ve verimliliği artırmak, daha çevik bir yapıya sahip olmak, şirketlerin dijitalleşmeyle elde etmek istediği en kıymetli çıktılar ortasında yer alıyor. Bu noktada uzman elemanlara ulaşma, yeni tehditlere ve akınlara karşı hazırlıklı olma ve yeni teknolojilere ahenk sağlama mevzularında da kimi sıkıntılarla karşılaşabiliyorlar. Firmalar teknolojik dönüşümlerini sağlarken bu meseleleri ortadan kaldırabilecek iş ortaklarıyla çalışmaya dikkat etmeli. Eclit olarak en güzel hizmeti en süratli halde sunuyoruz, bu hizmetlerimizle dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırıyoruz ve tüm bunların sonucunda işletmelerin müşterilerine daha âlâ tecrübe sunabilmesini sağlıyoruz.

Pandeminin getirmiş olduğu uzaktan çalışma modelleri, şirketlerin datalarına ve sistemlerine bulundukları yerden istedikleri vakit erişme gereksinimlerini artırdı. Bu da bulut bilişimin benimsenmesini hızlandırdı diyebiliriz. Bunların dışında fiziki olarak şirketlerin içinde bulunulmadan uzaktan altyapıların izlenmesi, yönetilmesi ve gerektiğinde tedbirlerin alınması üzere yönetilen hizmetler altındaki servisler, kurumlar için büyük yararlar sağladı. Önümüzdeki devirde hem hibrit çalışma modellerinin kalıcı hale gelmesi hem de büyük kurumsal firmalardaki BT maliyetlerinin azaltılmasına odaklanılmasından dolayı bulut bilişime ve yönetilen hizmetlere olan yönelimin artacağını öngörüyoruz.

You may also like

Leave a Comment