Etraf dostu strafor geliştirildi

by Aybike Güzel
0 comment
İnşaat bölümünden kahve bardağı üretimine kadar saklama, müdafaa, yalıtım gayeli olarak gündelik hayatın her alanında kullanılan ve halk ortasında köpük olarak da isimlendirilen strafor, petrol türevi bir husus olup tabiatta bizatihi çözünmez. Üstelik yandığında zehirli gazlar açığa çıkarır. Bu kadar çok kullanılan bir gerecin tabiata ziyanlı tesirleri de o derece çok olmaktadır.
Gündelik hayatın her yerinde olan bu gerecin etraf dostu formunu üretmek isteyen Washington Devlet Üniversitesi’nden Amir Ameli liderliğindeki bilim adamları, çoğunlukla selüloz nano kristallerinden oluşan ve üretiminde çözücü olarak su kullanılan bir strafor geliştirmeyi başardılar.
Benzer çalışmalar daha evvelce öteki bilim adamlarınca da denenmiş olsa da hiçbiri yeni üretilen köpük kadar performanslı olmamıştı. Güçlü değillerdi ve üstelik yalıtım özellikleri yok denecek kadar azdı. Bilim adamları yeni geliştirdikleri teknikle selüloz nano parçacıklarını polivinil alkolle birleştirerek esnek bir köpük meydana getirmişler. Gereç ayrıyeten uniform bir hücresel yapı oluşturarak yalıtım konusunda da tezli hale gelmiş.
Yapılan testler sonucunda bitki bazlı köpüğün yalıtım kabiliyetinin petrol bazlı türevinden daha güzel olduğu görülmüş. Üstelik hafif olan ve kendi tartısının 200 katına kadar yüklere karşın halini koruyan yeni köpük, yandığında ardında tabiata ziyanlı atık bırakmıyor.
Araştırmacılardan Amir Ameli, elde ettikleri sonuçların yenilenebilir materyallerle yüksek performanslı ve kullanışlı eserler ortaya konabileceğini, etrafa daha da katkı sağlanabileceğini gösterdiklerini belirtiyor. Araştırmacıların sonraki gayesi daha güçlü ve güçlü gereçler geliştirip, bu eserleri laboratuvar ortamından çıkarıp gerçek hayatta üretime geçirmek.

You may also like

Leave a Comment